ActiveAhead - predictive lighting

ActiveAhead - Predictive Lighting

Alltid ett steg före dig

Helvars intelligenta belysningsystem ActiveAhead® ger ökad komfort och är praktiskt samtidigt som det sparar energi tack vare sin intelligenta patentsökta självinlärande algoritm. ActiveAhead är nästa bidrag till den självinlärande Active-familjen och är en utökning av Active+.


          

    


BROCHURE
APPLICATION NOTE
PASSANDE ARMATURER
MER INFORMATION

 

Trådlösa nätkopplade ActiveAhead-armaturer lär sig rörelsemönster i det utrymme där de sitter och använder dessa mönster till att justera armaturernas inställningar, så att användarna upplever belysningsstyrning som diskret. Detta självinlärande och kompletta ljusstyrningssystem består av ett LED-drivdon, en styrenhet och en multifunktionssensor, allt i en armatur.

Ökad komfort: En ActiveAhead-armatur börjar självinlärningen så snart den ansluts till elnätet. Armaturen kommer troligen ha lärt sig de första rörelsemönstren inom ett par timmar/dagar, beroende på antalet tydliga rörelser i utrymmet. ActiveAhead-armaturer lär sig kontinuerligt mer om rörelsemönstret i utrymmet och kommer att anpassa sig till tänkbara förändringar; till exempel om en vägg sätts in eller tas bort.

Smarta energibesparingar: Jämfört med en separat kopplad armatur för ActiveAhead begreppet komfort till en helt ny dimension och innebär samtidigt en betydlig energi-inbesparing. Armaturerna ökar inte bara ljusstyrkan på ett förutsägbart sätt, utan sänker den också på ett intelligent sätt beroende på hur många rörelser som detekteras.

Enkel installation: Armaturer med ActiveAhead är extremt enkla att installera. Man bara monterar armaturerna på det ställe man vill ha dem och slår på strömmen. Inga styrkablar, ingen programmering eller konfiguration behövs. ActvieAhead är ett fullständigt självutförande system.


Upplev ActiveAhead

Se mer: 

Helvar ActiveAhead installation
Helvar ActiveAhead mobile application


 

Nödvändiga komponenter i varje armatur

AA-illustration.jpg


Ett ActiveAhead-kompatibelt LED-drivdon
Ett intelligent styrbart LED-drivdon med inbyggd strömförsörjning och sensor-gränssnitt


ActiveAhead styrenhet
En kontrollenhet med kapacitet för trådlösa mesh-nätverk med förprogrammerad mjukvara som gör den självinlärande, så att den styr armaturen på motsvarande sätt
HÄMTA DATABLAD


ActiveAhead-kabel
Ansluter LED-drivdonet till styrenheten


ActiveAhead mobiili 001.jpg

Active+ Sense
En extremt liten sensor med stor kapacitet inklusive kabel för anslutning till styrenheten.
PRODUKTSIDA


TillvalActiveAhead-appen till mobilen
Ger alternativ till inställningar när man vill göra finjusteringar i armaturens parametrar och/eller grupperingar.
HÄMTA BRUKSANVISNING

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×