Lösningar och teknik

Vitbok om människocentrerad belysning

Website-Body-Picture-Template HCL_0.png

”Efter omfattande studier har människocentrerade belysningsinstallationer blivit allt vanligare som ett sätt att bemöta människors känslomässiga behov enbart med hjälp av att kontrollera LED-belysningens nivå, färgtemperatur och riktning.” Henri Juslén D.Sc. (Tech.), Director, Product portfolio management.

Belysningstekniken fortsätter att utvecklas och förbättras, vilket leder till en mängd fördelar för specificerare och slutanvändare av kommersiella fastigheter. Några exempel är bättre energieffektivitet och större frihet och flexibilitet rörande hur belysningen används och kontrolleras på arbetsplatsen.

 

Samtidigt växer mängden forskningsresultat och tillgänglig information om hur belysning påverkar människor, med särskild fokus på belysningens inverkan på våra känslor, vårt välbefinnande och vår produktivitet på arbetsplatsen. Denna vitbok utforskar kopplingarna mellan dessa två trender och potentialen för att använda sig av människocentrerad belysning i kommersiella fastighetsmiljöer i stor skala. 

 

Icon Whitepaper (3,0 MB)

 

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×