Lösningar och teknik

Helvar finjusterar belysningen med Light over Time®

Helvar gläder sig åt att presentera Light over Time (tidsanpassat ljus), företagets senaste uppfinning när det gäller ljusstyrningsprogram.

LoT news small image.jpg

Light over Time (tidsanpassat ljus) är den senaste nyheten i Helvars människocentrerade belysningssortiment Intelligent Colour, eller iC. Funktionen gör det möjligt för ljusdesigners, specificerare och slutanvändare att se en grafisk version av den belysningsprofil som ska användas i deras miljö, vilket gör utformningen intressantare och förbättrar slutanvändarens upplevelse.

”Det är spännande att släppa Light over Time (tidsanpassat ljus) på marknaden” säger Thet Oo, som är Product Manager på Helvar. ”Människocentrerad belysning blir allt mer populär. Vi tror att vi har hittat en praktisk lösning när det gäller att skapa och tillämpa anpassningsbara belysningsprofiler, som fungerar enligt människans dygnsrytm. Dynamiska tunable white-lösningar som Helvars Light over Time (tidsanpassat ljus) är ett utmärkt sätt att bidra till välbefinnandet.”

De profiler som skapas med Light over Time-programmet visas i grafisk form, vilket gör det lätt för ljusdesigners och specificerare att föreställa sig effekten av de olika belysningsprofilerna samt att justera dem så att de uppfyller de krav som ställs.

Light over Time (tidsanpassat ljus) ger dig möjlighet programmera belysningen på ett flexibelt sätt. På kontor kan ljusdesignern till exempel skapa en kall belysning för morgnar och tidiga eftermiddagar, med en period med varm belysning mitt på dagen, så att personalen får det trevligare under lunchpausen. Denna belysningsprofil kan du skapa på ett snabbt och effektivt sätt med hjälp av det intuitiva grafiska gränssnittet till Light over Time (tidsanpassat ljus).

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×