Lösningar och teknik

ActiveAhead - Predictive lighting

Alltid ett steg före dig

Helvars intelligenta belysningsystem ActiveAhead® ger ökad komfort och är praktiskt samtidigt som det sparar energi tack vare sin intelligenta patentsökta självinlärande algoritm. ActiveAhead är nästa bidrag till den självinlärande Active-familjen och är en utökning av Active+.

Trådlösa nätkopplade ActiveAhead-armaturer lär sig rörelsemönster i det utrymme där de sitter och använder dessa mönster till att justera armaturernas inställningar, så att användarna upplever belysningsstyrning som diskret. Detta självinlärande och kompletta ljusstyrningssystem består av ett LED-drivdon, en styrenhet och en multifunktionssensor, allt i en armatur.

 

activeahead

Ökad komfort: En ActiveAhead-armatur börjar självinlärningen så snart den ansluts till elnätet. Armaturen kommer troligen ha lärt sig de första rörelsemönstren inom ett par timmar/dagar, beroende på antalet tydliga rörelser i utrymmet. ActiveAhead-armaturer lär sig kontinuerligt mer om rörelsemönstret i utrymmet och kommer att anpassa sig till tänkbara förändringar; till exempel om en vägg sätts in eller tas bort.

Smarta energibesparingar: Jämfört med en separat kopplad armatur för ActiveAhead begreppet komfort till en helt ny dimension och innebär samtidigt en betydlig energi-inbesparing. Armaturerna ökar inte bara ljusstyrkan på ett förutsägbart sätt, utan sänker den också på ett intelligent sätt beroende på hur många rörelser som detekteras.

Enkel installation: Armaturer med ActiveAhead är extremt enkla att installera. Man bara monterar armaturerna på det ställe man vill ha dem och slår på strömmen. Inga styrkablar, ingen programmering eller konfiguration behövs. ActvieAhead är ett fullständigt självutförande system.

 

 

activeahead meshnet technology

 

Komponenter till ActiveAhead 1.0

Följande komponenter krävs i varje armatur:

Ett ActiveAhead-kompatibelt LED-drivdon
Ett intelligent styrbart LED-drivdon med inbyggd strömförsörjning och sensor-gränssnitt

ActiveAhead styrenhet
En kontrollenhet med kapacitet för trådlösa mesh-nätverk med förprogrammerad mjukvara som gör den självinlärande, så att den styr armaturen på motsvarande sätt

ActiveAhead-kabel
Ansluter LED-drivdonet till styrenheten

Active+ Sense
En extremt liten sensor med stor kapacitet inklusive kabel för anslutning till styrenheten.

TillvalActiveAhead-appen till mobilen
Ger alternativ till inställningar när man vill göra finjusteringar i armaturens parametrar och/eller grupperingar.

activeahead app

 


Ladda ner här

Icon Brochure (1,0 MB)
Icon Application Note (405,5 kB)
Icon Control Unit Datasheet (380,1 kB)
Icon Mobile User Guide (1,3 MB)
 


Se här

YouTube video Helvar ActiveAhead experience
YouTube video Helvar ActiveAhead installation
YouTube video Helvar ActiveAhead mobile application

 

Vill du veta mer om ActiveAhead? Kontakta oss på info@helvar.com.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×