ILLUSTRIS POWER

Illustris-Power-logo.png

Funktionsrik ljusstyrning inklusive DALI-strömförsörjning

ILLUSTRIS POWER är en ny smidig ljusstyrning för alla tillämpningsområden. Det är ett energieffektivt och ekonomiskt belysningssystem som genom användning av Human Centric Lighting (HCL) skapar en naturlig och hälsosam dygnsrytm för människor som vistas i miljön där systemet är installerat.

 

          

BROSCHYR
ILLUSTRIS FÖR DALI-NÄTVERK

 
body-photo-DIN-1.jpg

ILLUSTRIS POWER är en standalone-lösning som är färdigprogrammerad direkt ur förpackningen utan behov av ytterligare programmering. 

ILLUSTRIS-panelen är avsedd för belysningssystemen DALI 6 (dimmer) och DALI 8 (CT, x-y-färgreglering) och gör det smidigt och bekvämt att styra ett HCL-system.

ILLUSTRIS POWER-paket innehåller en ultrakompakt DALI-strömförsörjning, vilket innebär att den fungerar som en standalone-lösning som är färdig att användas. Paketet är enkelt att installera och driftsätta.

Med Helvars SceneSet-mobilapp kan belysningen även styras trådlöst via en Bluetooth®-anslutning.

 PRODUKTÖVERSIKT

ILLUSTRIS POWER innehåller följande produkter:


ILLUSTRIS-manöverpanel
Elegant manöverpanel med funktionsrikt användargränssnitt – välj den mest lämpliga av följande paneler:

191xx_3_PB.png

191xx ILLUSTRIS
MANÖVERPANEL: Scenstyrning
DESIGN: Svart / Vit

192xx_3_PB.png

192xx ILLUSTRIS
MANÖVERPANEL: Scenstyrning,
justering av färgtemperatur
DESIGN: Svart / Vit

193xx_4_PB.png

193xx ILLUSTRIS
MANÖVERPANEL: Scenstyrning,
full färgstyrning (RGB)
DESIGN: Svart / Vit

 

ILLUSTRIS DALI-gränssnitt
Gränssnittsmodulen bakom frontpanelen.
PRODUKTSIDA


Kompakt DALI-strömförsörjning
Ultrakompakt strömförsörjning för standalone-lösningar som ILLUSTRIS POWER med en 64 mA DALI-utgång. Passar i alla standard apparatdosor.
PRODUKTSIDA


DALI-armaturer
Med DALI typ 8 LED-drivdon och -moduler, t.ex. Helvar iC-drivdon och Helvar iC-moduler.
HELVAR iC LED-DRIVDON
HELVAR iC LED-MODULER


SceneSet-mobilapp
För trådlös styrning via t.ex. en Smarttelefon
PRODUKTSIDA

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×