Miljöansvar

Miljöansvar

Viktiga energibesparande lösningar för belysningsbranschen

                   

MILJÖDOKUMENTATION
ENERGIBESPARINGAR

 

Belysningen är den enskilt största energiförbrukaren på kontor. Helvars avancerade lösningar kan ge en energibesparing på upp till 80 % jämfört med traditionella lösningar. Eftersom armaturens temperatur sjunker när ljusstyrkan sänks förbrukar luftkonditioneringen mindre energi.

Detta kan utnyttjas tack vare belysningsstyrning och detektorer som ser till att mängden ljus är korrekt - och endast lyser där det finns användare. Vi utvecklar produkter och tjänster som hjälper människor att spara energi. Följaktligen förbättrar vi även våra egna produktionsmetoder i syfte att göra dem mer miljövänliga.

Från ett miljöperspektiv utvärderar vi regelbundet våra leverantörers och underleverantörers produkter och produktionsmetoder. Dessutom samarbetar vi öppet och nära med myndigheter och kunder i alla miljöfrågor.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×