2010–

2010–

Framgångssagan fortsätter

Idag är Helvar ett av Europas mest betydande företag inom sitt område och kan kombinera sin kompetens inom reaktorer och belysningsstyrning på ett unikt sätt, tack vare sin ambition att producera innovativa, hållbara produkter och lösningar.

Sceneset_image.jpg

Kundfokus, kontinuerliga investeringar i produktutveckling, partners i Asien och framgångsrik leveranskedjehantering har ytterligare förbättrat Helvars starka tillväxt.

Helvar har visat sig vara en pålitlig partner för armaturtillverkare som vill utvecklas i tiden och erbjuda sina kunder produkter och koncept för att möta en växande efterfrågan på energieffektiv belysning av hög kvalitet även i framtiden.

Helvar har egna säljkontor och tiotals representanter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Finland, liksom företagets enhet för armaturutveckling och den egna tillverkningen. Kompetenscentret för belysningssystem ligger i London.
 

2010-page-image.jpg


Internationalism och export har varit Helvars hörnstenar ända sedan starten, och 97 % av dagens försäljning ligger utanför Finland.

Trots en imponerande tillväxt och teknisk utveckling har företaget fortfarande sin ursprungliga "Helvar-anda" - en stark lokal stolthet, kundnärhet, hårt arbetande attityd och förstklassig industriellt kunnande.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×