1950–1970

1950–1970

TV, den nya teknologin

På 1950-talet förändrade en banbrytande ny teknik – televisionen - både branschen och efterfrågan. Den första TV-sändningen i Finland skedde 1956. Helvar anpassade sig tidigt till den nya tekniken och engagerade sig i den snabbt växande produktionen av TV-apparater. Snart blev tv-apparater företagets huvudsakliga produktionsenhet.

1950-1970-image1
Helvarmonter från 1950 - "Dimma ljuset för varje situation" från 1969

1966 började Helvar tillverka komponenter för belysningsstyrning, som senare utvidgades till belysningskontrollsystem för teatrar och konferensutrymmen. 1968 slutade Helvar att göra radio- och TV-apparater, men fortsatte att marknadsföra denna produktlinje

Vid denna tid genomfördes radikala förändringar av företagets produktion. Man gick från den traditionella underhållningsproduktionslinjen till att endast producera elektrisk utrustning. I produktionen ingick fortfarande reaktorer, kontaktorer och nu även dimmers.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×