1940–1950

1940–1950

Krig, fred och reaktorer

Men vinterkriget avbröt den snabba expansionen. Mellan 1940–1950 koncentrerade sig företaget på att leverera radioutrustning till de finska väpnade styrkorna, och på att betala av de finska krigsskulderna till Sovjetunionen.

1940-1950-image1-Legacy_first_ballast.jpg
The first magnetic ballast from Helvar

Helvar startade om sin produktion av konsumentprodukter under den senare delen av 1940-talet samtidigt som de omorganiserade den elektriska avdelningen, som grundades 1947. Materialbrist gjorde dock att produktionen gick långsamt.

Inte förrän 1950 sattes ett nytt radioproduktionsrekord på 30 000 tillverkade enheter. Avdelningen för elektrisk utrustning sågs som en separat affärsenhet och produktionen av reaktorer och kontaktorer påbörjades 1949–1950.

Belysning tog ett betydande steg framåt på 1930-talet, då lysröret utvecklades i USA. Men det var inte förrän efter kriget, i slutet av 1940-talet, som denna typ av belysning blev vanlig i Finland. 1949 började Helvar tillverka reaktorer för lysrör.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×