1921–1930

1921–1930

Det första decenniet

Det första decenniet var agenturperioden. Av olika skäl var handeln mellan Finland och Polen inte så lyckad. Företaget erhöll därför agenturer från andra håll i Europa. 1926, när de första radiosändningarna i Finland startade, började Helvar importera radiomottagare.

Helvars verksamhet bestod av att montera radioapparater i färdiga lådor. Inriktningen skiftade dock mer och mer mot tillverkning av radioapparater och 1935 avslutade företaget monteringsverksamheten och övergick till produktion av egna radioapparater.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×