Kvalitet och miljödokumentation

Kvalitet och miljödokumentation

Uppförandekod

Helvar Code of Conduct

Helvar främjar hållbar utveckling, handlar i enlighet med god affärsetik och respekterar mänsklig värdighet i sin verksamhet. Helvar har förbundit sig att agera rättvist och med integritet gentemot sina intressenter. Alla tillämpliga lagar och förordningar identifieras och följs av Helvar.

04/2014

HÄMTA


ISO 9001 Certificate

ISO-certificates-shadow.jpg

ISO 9001 Certificate of Registration 2018
Helvar Oy Ab, Finland
Icon HÄMTA (159,3 kB)

ISO 9001 Certificate of Registration 2015
Helvar Ltd., Great Britain
Icon HÄMTA (148,0 kB)

 


ISO 14001 Certificate

ISO 14001

ISO 14001 Certificate of Registration 2018
Helvar Oy Ab, Finland
Icon HÄMTA (158,8 kB)

ISO 14001 Certificate of Registration 2015
Helvar Ltd., Great Britain
Icon HÄMTA (148,0 kB)

 


REACH-uttalande

REACH statement

Den bifogade filen redovisar vårt senaste uttalande gällande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 

01/2015

HÄMTA


ECA Declaration of Eligibility

ECA-declaration-shadow.jpg

Enhanced Capital Allowance (ECA)-systemet utvecklas av Institutionen för energi och klimatförändringar (DECC) och HM Revenue and Customs och främjas av Carbon Trust.

HÄMTA


Miljöinformation för produkter (EPI)

Environmental Prouduct Information leaflet download

Helvars Environmental Product Information (EPI)-broschyr ger information om olika miljöaspekter på Helvars produkter och Helvars miljöpolicy. Tillämplig EU-lagstiftning finns med, inklusive de viktigaste RoHS-, WEEE- och EuP-direktiven. Miljöfrågor gällande produktion, förpackning och materialinnehåll täcks.

2009

HÄMTA


RoHS-direktivet, försäkran om överensstämmelse

RoHS Declaration download

Compliance to RoHS directive (2011/65/EU) is part of our products EC conformity declaration. Helvar products conform the requirements of RoHS Directive (RoHS II 2011/65/EU since 2011) on  the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. RoHS directive is part of the EC Conformity Declarations of our products.

07/2019

HÄMTA


WEEE-direktivet

Aktuell information gällande Helvar-produkters överensstämmelse med WEEE (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning), direktiv 2002/96/EG, finns i vårt WEEE-direktivuttalande.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×