Kvalitet och miljödokumentation

Helvar uppförandekod

Code of Conduct.jpg

Helvar främjar hållbar utveckling, handlar i enlighet med god affärsetik och respekterar mänsklig värdighet i sin verksamhet. Helvar har förbundit sig att agera rättvist och med integritet gentemot sina intressenter. Alla tillämpliga lagar och förordningar identifieras och följs av Helvar.

Icon Code of Conduct April 2014 (46,6 kB)


 

ISO 9001 / ISO 14001

ISO-certificate-web.png

ISO 9001:2015 Certificate of registration / ISO 14001:2015 Certificate of registration

Icon ISO 9001 Helvar Oy Ab, Finland & Helvar Ltd., Great Britain (165,6 kB)
Icon ISO 14001 Helvar Oy Ab, Finland & Helvar Ltd., Great Britain (165,3 kB)
 


 

REACH

REACH.jpg

Den bifogade filen redovisar vårt senaste uttalande gällande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 

Icon Helvar REACH statement (Jan 2015) (20,6 kB)


 

ECA

ECA Declaration.jpg

Enhanced Capital Allowance (ECA)-systemet utvecklas av Institutionen för energi och klimatförändringar (DECC) och HM Revenue and Customs och främjas av Carbon Trust.

Icon ECA Declaration of Eligibility (57,3 kB)

 

 


 

Miljöinformation för produkter (EPI)

epi_pic.jpg

Helvars Environmental Product Information (EPI)-broschyr ger information om olika miljöaspekter på Helvars produkter.

Icon EPI leaflet 2009 (554,5 kB)

 

 

 


 

RoHS

REACH.jpg

Helvar products conform the requirements of RoHS Directive (RoHS II 2011/65/EU since 2011) on  the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 

RoHS directive is part of our products EC Conformity Declarations.

Icon RoHS declaration (April 2015 (24,0 kB)

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×