Connecting Controls – an overview on connectivity technologies in lighting control.
By Lars Hellström & Tommi Raivisto at Helvar

Connecting controls

Ljustekniken har gjort snabbare framsteg under de senaste åren än någonsin tidigare.

          

    

Connecting controls whitepaper.JPG

DOWNLOAD WHITEPAPER

Alternativen för anslutning mellan ljusstyrningsutrustning och armaturer har utvecklats snabbt på sista siden. DALI och Power over Ethernet kan användas för att styra stora armaturnätverk. Man har även börjat använda ett antal trådlösa tekniker, t.ex. Bluetooth, Wi-Fi och Zibgee.

Helvars vitbok ”Connecting Controls – an overview on connectivity technologies in lighting control ” (Anslutningskontroller – en översikt över olika tekniker för ljusstyrning) beskriver olika anslutningstekniker, med kabel och trådlösa, dessas interoperabilitet, servicekvalitet och säkerhet.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×