Utbildning

  • Student trivsel och välmående
  • Rätt ljusmängd för varje aktivitet
  • Lösningar från det enskilda klassrummet till hela byggnader
  • Integrering med fastighetssystem (BMS)
  • Integrering med Audio Visuella system (AV-system)
  • Automatiserade eller manuella kontrollfunktioner
  • Dagsljusreglering och närvarodetektering för optimal energibesparing
  • Övervakning av energiförbrukning samt underhåll

 

Case study

 

 

Produkter

Your browser is out-of-date!

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×