Utbildning

  • Student trivsel och välmående
  • Rätt ljusmängd för varje aktivitet
  • Lösningar från det enskilda klassrummet till hela byggnader
  • Integrering med fastighetssystem (BMS)
  • Integrering med Audio Visuella system (AV-system)
  • Automatiserade eller manuella kontrollfunktioner
  • Dagsljusreglering och närvarodetektering för optimal energibesparing
  • Övervakning av energiförbrukning samt underhåll

 

Case study

 

 

Produkter

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×