Kryssning

  • Integrering med fastighetssystem
  • Integrering med audiovisuella system
  • Reglering av olika typer av belastningar
  • Hantering och övervakning av energiförbrukning
  • Automatiserade funktioner inom allmänna ytor
  • Scenariostyrning för att skapa rätt stämning och ljusmiljö
  • Fullt skalbart, från den enskilda hytten till integrerad systemlösning för hela fartyget

 

Produkter

Your browser is out-of-date!

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×