Industri

  • Underhållsrapportering
  • Närvaro- och frånvarostyrning
  • Power on to last level
  • Reglering av olika typer av belastningar
  • Aktivitetsbaserade ljusnivåer
  • Fullt skalbart, från styrning av ett kontorsrum till hel kontorsbyggnad
  • Dagsljusreglering och automatiserad kontroll för optimal energibesparning

 

 

Produkter

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×