Hotell

  • Ett urval av ljusscenarier för att skapa rätt stämning och miljö
  • Fullt skalbart, från det enskilda hotellrummet till integrerad systemlösning för hela fastigheten
  • Integrering med rumsbokningssystem
  • Integrering med Audio Visuella system (AV-system)
  • Reglering av olika typer av belastningar
  • Hantering och övervakning av energiförbrukning
  • Power on to last level
  • Automatiserade funktioner inom publika ytor

 

Produkter

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×