Butiker

  • Automatiserad styrning för optimal energibesparing
  • Scenariostyrning för att skapa rätt stämning och ljusmiljö
  • Dagsljusreglering och närvarodetektering för optimal energibesparing
  • Reglering av olika typer av belastningar
  • Integrering med Audio Visuella system (AV-system)
  • Hantering och övervakning av energiförbrukning
  • Integrering med fastighetssystem (BMS)
  • Power on to last level

 

 

Produkter

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×