Arenor

  • Aktivitetsanpassade ljusnivåer
  • Enkel programmering för olika aktiviteter och evenemang
  • Integrering med belysning för underhållning - ArchitainmentTM
  • Ett system för alla typer av applikationer
  • Underhåll och rapportering
  • Hantering och övervakning av energiförbrukning
  • Power on to last level
  • Reglering av olika typer av belastningar

 

 

Produkter

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×