LÅT DIG INSPIRERAS

Våra fantastiska projekt på några fantastiska platser. Läs om Helvars frihet gällande belysning i hela världen!

Kontakta oss

None

Vårt huvudkontor ligger i Finland, och vi har kompetenscentra i Finland och Storbritannien. Vi har kontor i 11 länder och partners på fler än 50 platser.

SE HELVAR I AKTION

Sun is the most powerful source of life. It is the conductor of our rhythm, the force of our vitality and the tool in our actions. Helvar’s iC Solution lets the sunshine in.

Helvar introduces a new easy to install and intuitive luminaire based wireless lighting control solution. This uses the very latest in technology to provide lighting controls via your smartphone and/or other mobile devices.

Helvars intelligenta belysningsystem ActiveAhead® ger ökad komfort och är praktiskt samtidigt som det sparar energi tack vare sin intelligenta patentsökta självinlärande algoritm. ActiveAhead är nästa bidrag till den självinlärande Active-familjen och är en utökning av Active+.