Laatu- ja ympäristöjohtaminen

Laatu- ja ympäristöjohtaminen

Helvarin tuotannossa ja tuotteissa otetaan huomioon energiatehokkuuden parantaminen.

 

Laatu- ja ympäristösertifikaatit

          

HELVARIN ISO 9001 -SERTIFIKAATTI
HELVARIN ISO 14001 -SERTIFIKAATTI

Helvarilla on integroitu laadun- ja ympäristönhallintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001- ja 14001 -standardit. Helvarilla on ollut ISO 9001 -sertifiointi 1990-luvulta lähtien, ja kaikki tehtaat ovat olleet ISO 14001 -sertifioituja vuodesta 2010.

 

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Helvar keskittyy valaistusalan asiantuntijana laadukkaiden, älykkäiden ja energiatehokkaiden valaisinkomponenttien ja valaistusjärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin ja niihin liittyviin palveluihin.

Helvar toimii asiakaslähtöisesti tavoitteenaan vastata asiakkaan laatu- ja toimitusvarmuusodotuksiin. Helvar on sitoutunut noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristöä ja muuta liiketoimintaa koskevia lakisääteisiä ja muita vaatimuksia.

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen huomioidaan Helvarin prosesseissa ja tuotteissa. Muut ympäristöasiat, kuten jätteiden käsittely ja päästöjen vähentäminen on osa toimintaamme. Helvar panostaa henkilökuntansa kehitykseen ja hyvinvointiin samalla varmistaen, että terveyttä, turvallisuutta ja kestävää kehitystä koskevia vaatimuksia noudatetaan.

Helvar ylläpitää ja kehittää laatujärjestelmää, joka on sertifioitu ja täyttää ISO 9001 standardin vaatimukset sekä ylläpitää ja kehittää sertifioitua ISO 14001 standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) on osa Helvar Oy Ab:n ympäristönhallintajärjestelmää.  Jatkuvan parantamisen periaatetta sovelletaan Helvarin kaikilla toiminta-alueilla. Henkilöstöllä on valtuudet ja vastuu toiminnan korkeasta laadusta tavoitteenaan erinomainen asiakastyytyväisyys.

Helvar kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja prosessejaan näiden päämäärien saavuttamiseksi. Jokainen helvarilainen on sitoutunut asetettuihin tavoitteisiin ja päämääriin.

Laatu- ja ympäristöpolitiikkaa, sen päämääriä ja tavoitteita seurataan johdon katselmuksilla.
 

Espoo, 06.10.2017

Adel Hattab
toimitusjohtaja

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×