Taloudelliset tunnusluvut

Taloudelliset tunnusluvut

Tärkeimmät tunnusluvut vuodelta 2016 (1 000 €)

 

Liikevaihto                  75 857
Muutos edellisestä vuodesta, % 3

Liikevoitto 1 503
Tulos rahoituserien jälkeen 1 788
Oma pääoma ja vähemmistöomistukset            13 761
Taseen loppusumma 35 241

Sijoitettu pääoma 25 298
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6
Vakavaraisuus, % 39
Nettovelkaantumisaste 17

Henkilöstömäärä 31.12. 272

 

 

 

 

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×