Quality and environmental Documentation

Helvarin toimintaperiaatteet

Code of Conduct.jpg

Helvar tukee toiminnoissaan kestävää kehitystä, toimii hyvän yritysetiikan mukaisesti ja kunnioittaa ihmisarvoa. Helvar on sitoutunut toimimaan oikeudenmukaisesti ja vilpittömästi sidosryhmiään kohtaan. Helvar seuraa lainsäädännön muutoksia ja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia.

Icon Code of Conduct April 2014 (46,6 KB)


 

ISO 9001 / ISO 14001

ISO-certificate-web.png

ISO 9001:2015 -sertifikaatti / ISO 14001:2015 -sertifikaatti

Icon ISO 9001 Helvar Oy Ab, Finland & Helvar Ltd., Great Britain (165,6 KB)

Icon ISO 14001 Helvar Oy Ab, Finland & Helvar Ltd., Great Britain (165,3 KB)

 


 

REACH-lausuma

REACH.jpg

Liitetiedostona on viimeisin REACH-lausuma kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Icon Helvar REACH statement (Jan 2015) (20,6 KB)


 

ECA

ECA Declaration.jpg

Enhanced Capital Allowance (ECA) -suunnitelma on Ison-Britannian energia- ja ilmastonmuutosministeriön DECC:n sekä Ison-Britannian vero- ja tulliviranomaisten kehittämä järjestelmä, jolla tuetaan energiatehokkaiden laitteistojen hankkimista yrityksiin ja tehtaisiin. ECAa tukee voittoa tavoittelematon Carbon Trust -yhtiö.

Icon ECA Declaration of Eligibility (57,3 KB)

 

 


 

Tuotteen ympäristövaikutustiedot

epi_pic.jpg

Ympäristövaikutusesite (Environmental Product Information, EPI) sisältää tietoa Helvarin tuotteiden erilaisista ympäristövaikutuksista.

Icon EPI leaflet 2009 (554,5 KB)

 

 

 


 

 

 

RoHS

REACH.jpg

Helvarin tuotteet täyttävät RoHs-direktiivin (RoHS II 2011/65/EU since 2011) vaatimukset haitallisten aineiden käyttörajoituksista.

RoHS-direktiivi on osa tuotteidemme CE-vaatimustenmukaisuusvakuutusta.

Icon RoHS declaration (April 2015 (24,0 KB)

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×