Service

Service

Helvar anser att installationen av ditt styrsystem inte är slutet på processen, utan början på en långsiktig relation.

                    LEVERANSVILKOR
KONTAKTA OSS
 

Ditt Helvar belysningsstyrningssystem innehåller den allra senaste digitala ljusstyrningstekniken, vilket ger dig full kontroll över alla dina belysningsinstallationer. Under mer än 50 år har vi skapat ny teknik och lösningar för ljusstyrningskontroll, så att våra kunder ska kunna dra nytta av stora potentiella energibesparingar och samtidigt kunna minska sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan.Om det underhålls på rätt sätt kan ditt intelligenta belysningsstyrningssystem inte bara minska energiförbrukningen, utan också öka personalens välbefinnande och samtidigt minska det totala underhållet genom att öka lampornas livslängd.

 

Fördelarna med regelbundet underhåll

Med rätt under-håll kan ditt styrningssystem minska upp till 85 % av belysningens energi-förbrukning.

Ditt Helvar belysningsstyrningssystem är utformat för att ge konstant kontroll över alla dina belysningsbehov, samtidigt som energiförbrukningen minskar med upp till 85 %, vilket i sin tur minskar din klimatpåverkan

corporate-documentation-banner-image1.jpg

Liksom vid alla andra elektroniska installationer är det viktigt att underhålla systemet för optimal operativ prestanda. Därför erbjuder vi ett omfattande program för att kontinuerligt utvärdera systemkonfigurationen och justera driftsparametrar som närvaro/frånvaro-detektion, tröskelvärden för dagsljus, dimningsnivåer och tidkontrollerade modeller för att optimera energibesparingarna och den operativa effektiviteten.

Som Helvar-kund har du ett team med servicetekniker och supportpersonal till hands. Vi vet att alla våra kunders behov är unika och därför erbjuder vi servicekonton med olika nivåer för att stödja ditt system.

Våra servicekonton kan innebära allt från schemalagda rutinmässiga underhållsbesök och fjärrhantering av systemen till ett totalt omfattande systemunderhållspaket inklusive nätunderhåll och energiövervakning, systemoptimering och garanterade framtidssäkrade uppgraderingar.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×