Kvalitets- och miljöhantering

Kvalitets- och miljöhantering

Förbättringar av energi-effektiviteten beaktas i alla Helvars processer och produkter.

 

Kvalitets- och miljödokumentation

          

ISO 9001-CERTIFIKAT
ISO 14001-CERTIFIKAT

Helvar har ett integrerat kvalitets- och miljöhanteringssystem som uppfyller kraven i ISO 9001 och 14001. En ISO 9001-certifiering har funnits sedan 1990-talet och alla anläggningar är ISO 14001-certifierade sedan 2010.

 

Kvalitets- och miljöpolicy

Helvar är en belysningsspecialist med fokus på utveckling, tillverkning, marknadsföring och tjänster gällande energieffektiva ballastdon och belysningskontrollösningar av hög kvalitet för kommersiella och arkitektoniska tillämpningar.

Helvar är en kundfokuserad organisation med målet att överträffa förväntningar på kvalitet och leveranssäkerhet. Helvar har förbundit sig att uppfylla relevant miljölagstiftning samt alla andra relevanta krav på sin verksamhet.

Kontinuerliga förbättringar av energieffektiviteten beaktas i alla Helvars processer och produkter. Andra miljöfrågor, som avfallshantering och minskade utsläpp, implementeras i vårt sätt att arbeta. Helvar investerar i personalens utveckling och välbefinnande för att säkerställa att hälso-, säkerhets- och hållbarhetsfrågorna beaktas. Helvar upprätthåller och utvecklar ett kvalitetssystem som är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001.
 

Helvar utvecklar och upprätthåller ett miljöledningssystem som certifierats enligt ISO 14001-standarden. EES+ (Energieffektivitetssystemet) är en del av Helvar Oy Abs miljöhanteringssystem. Kontinuerliga förbättringar tillämpas inom alla Helvars affärsområden. De anställda ges möjlighet att uppvisa högkvalitativa prestationer och samtidigt eftersträva största möjliga kundtillfredsställelse.

Helvar utvecklar ständigt sina produkter och processer för att kunna uppnå sina mål. Alla på Helvar är engagerade i att uppnå övergripande och detaljerade mål.

Kvalitets- och miljöpolicyn samt de övergripande och detaljerade målen kontrolleras av ledningen vid regelbundna revisioner. 

 

Espoo, 2017-10-06

Adel Hattab
CEO

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×