1930–1939

1930–1939

Radion rockar

Radiotillverkning i Sockenbacka (Pitäjänmäki), Helsingfors

Åren 1930–1939 innebar en anmärkningsvärd utveckling när det gällde produktionen av radioapparater.

Tillverkningen ökade till omkring 15 000 – 20 000 enheter per år. 1937 var Helvar Finlands största radiotillverkare och 1938 öppnade de en egen fabrik i Sockenbacka, Helsingfors.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×