Human Centric Lighting

Human Centric Lighting

Välbefinnande, vakenhet och snabbare tillfrisknande

Human Centric Lighting (människocentrerad belysning) skapas genom att man ändrar färgen och intensiteten på vitt ljus, och anpassar belysningen till slutanvändarens ljusbehov.

 

          

WHITE PAPER (PDF)

ARCHITECTURAL SSL:
HUMAN CENTRIC LIGHTING
(EXTERNT)

HUMAN CENTRIC LIGHTING SOCIETY
(EXTERNT)

En persons naturliga dygnsrytm kan förstärkas med hjälp av varmare ljus (som verkar avslappnande) med låg intensitet på morgonen och kvällen, och kallare ljus (som ger energi) under en typisk arbetsdag.

Ljuset kan även justeras efter tillfälliga behov under dagens lopp. Vi kan använda ett varmare vitt ljus med en något lägre intensitet som bidrar till att användaren lugnar ner sig i stressituationer. Eller ett kallare vitt ljus med högre intensitet som ger användaren energi, t.ex. på morgonen.
 

Human circadian rhythm

Vanliga färgtemperaturer

 
Belysningshanteringslösningar

För att öka välbefinnandet och verkningsgraden bör belysningsjusteringen ske på rätt plats och vid rätt tillfälle. För att kunna exakt kontrollera och utforma belysningsmiljön måste man kunna anpassa färgtemperaturen och ljusstyrkan utan begränsningar. Helvars sammankopplade belysningslösning med iC skapar ett nätverk och är en mycket avancerad och flexibel lösning, som gör att du kan utforma din belysningsmiljö exakt som du vill ha den.

Sammankopplade iC-nätverkslösningar

          

IMAGINE
LIGHT OVER TIME
DESIGNER
USEE
ILLUSTRIS

iC-nätverkslösningarna utgår från Helvars välkända lösning för ljusstyrningssystem via routers (Imagine 920 Router) och programvaran Designer iC. Denna framtidssäkra och justerbara lösning är nu helt kompatibel med DALI-färgstyrningsstandarden. Tack vare Designer iC-programmet kan du lätt välja rätt färg på varje armatur inom belysningsnätverket. På så sätt kan systemet mycket snabbt tas i drift.


HCL-color-intensity.jpg

Färg- och ljusinställning

Helvar lanserar kontinuerligt nya funktioner och styrningsalternativ. Nyligen lanserades en färgstyrningsfunktion för uSee, ett lättanvänt, webbaserat visualiseringsverktyg för övervakning och kontroll av Helvars routerbaserade system. Även Helvars gränssnittssortiment, inklusive kontroller i form av knappar, reglage eller rattar har försetts med den avancerade färgkontrollfunktionen.

 


 

Fristående lösningar

Helvars fristående iC-lösningar kan lätt användas som enskilda armaturer eller som lösningar för enskilda rum. Dagsljusets naturliga färgtemperatur och ljusstyrka varierar starkt på grund av var man befinner sig, vilken tid det är på dagen, vilket väder det är osv. Med den fristående iC-lösningen är det möjligt att simulera det naturliga ljusförhållandet utomhus.

          

SELECT THE WEATHER
iC LED DRIVDON

Select the Weather is easy and quick to install without any configuration needed on the site. I lösningen kan användaren välja ett alternativ från den särskilda Select the Weather-panelen.

Helvar tillhandahåller även fristående lösningar. I Dynamic Weather-lösningen kan iC Dynamic-drivdonet förprogrammeras, så att armaturens färgtemperatur ändras på ett naturligt sätt och ger ett mer naturligt ljus i inomhusmiljöer.  För detta måste enheten varken konfigureras eller styras manuellt på plats. Helvars iC-drivdon kan även användas vid tillämpning av Tunable White med hjälp av den reläfunktion som inte kräver mycket kablage.
 

  StW-sun-morning.jpg StW-sun-full.jpg StW-clouds.jpg StW-sun-weather.jpg
Effekt Lugna ner Ge energi Koncentration Hålla alert
När den ska användas Stark stressperiod Tidigt på morgonen Tankeprocesser & presentation Normalt dagligt arbete
Färgtemperatur Varm Kall Mellanliggande Naturlight förändring
Ljusflöde 80% 100% 50% 90%

Colour modes in the Select the Weather solution

 


 

Armaturkomponenter

Helvars iC DALI-drivdon och LED-moduler utgör kärnan i tunable white-armaturer, och har särskilt utvecklats för reglering och inställning av vitt ljus. Drivdonens två utgångskanaler är anslutna till två moduler med olika färgtemperatur, varm- och kallvitt, vilket gör att färgtemperaturen lättare kan regleras.

          

TUNABLE WHITE
iC LED DRIVDON
iC LED MODULER

iC DALI-drivdon: I iC-drivdonen, LL35/2-E-DA-iC (35 W) and LL60/2-E-DA-iC (60 W), kan den totala effekten delas mellan de två utgångskanalerna i vilka proportioner som helst. Utströmmen kan ställas mellan 350 mA och 700 mA med hjälp av en resistor.

iC LED-moduler: L-iC-282 LED-modulen har två separata LED-kanaler som ger ett dynamiskt färgtemperaturintervall på mellan 2 700 och 6500 K när den används med ett Tunable White LED-drivdon.

 


 

Några exempel på miljöer som drar fördel av människocentrerad belysning

  

    

Human Centric Lighting in an office

    

KONTOR
Välbefinnande
Högre verkningsgrad
Belysning till arbetsuppgiften

    

Human Centric Lighting in education

    

UTBILDNINGSINRÄTTNINGAR
Vakenhet
Välbefinnande
Förbättrad inlärning

    

Human Centric Lighting in healthcare

    

SJUKVÅRD
Naturlig dygnsrytm
Välbefinnande
Snabbare tillfrisknande

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×