Energibesparingar

Energibesparingar

Helvar är den ledande experten inom belysningsbranschen och specialiserar sig på energieffektiva tillämpningar.

Våra system garanterar innovativa belysningslösningar med tydliga och mätbara energibesparingar. Helvars lösningar erbjuder många möjligheter att svara upp mot de ökade energieffektivitetsbehovet inom EU-området.

 

Krav och Möjligheter inom EU-området (Energy Efficiency - European Commission):

SEKTOR
/ MÅL

EXEMPEL PÅ
KRAV / MÖJLIGHETER

METODER FÖR
EFTERLEVNAD / FÖRBÄTTRING

OFFENTLIG SEKTOR: Att använda energi mer effektivt Roll som föregångare förväntas

STORA FÖRETAG: Förbättrad energihushållning

Energieffektivitetsplaner
Renovering av byggnader (offentliga)
Energiledningssystem (EMS)
Energieffektivitetsavtalssystem
Energirevisioner och bedömningar
energieffektiv upphandling

Vid energirevisioner är det viktigt att bedöma vilka möjligheter till energibesparing belysningskontroll kan ge.

SMÅ FÖRETAG: Förbättrad energihushållning

Frivilliga avtalssystem/energiledningssystem
Energieffektiv upphandling

Betydande besparingar i den totala energiförbrukningen kan uppnås med hjälp av ljusstyrning.

HUSHÅLL: Minskning av onödig energiförbrukning

Nationell lagstiftning/riktlinjer
Energieffektiv upphandling

 

Helvar erbjuder flera lösningar för energisparande belysning.

 

IMAGINE

Energibesparingar mellan 20 och 80 procent i kontor, skolor, sjukhus, industri, hotell. Ett skalbart ljusstyrningssystem som använder den internationella DALI-standarden och möjliggör total belysningskontroll.

                     IMAGINE-LÖSNING
UPDATERAD DALI-STANDARD
 
 

Helvar erbjuder ett unikt belysningsroutersystem med egenskaper utöver traditionella lösningar. Nätverket är utrustat med ett intuitivt, grafiskt användargränssnitt och kan hanteras enkelt, utan ingående kunskaper i DALI.

Både armaturer och kontrollenheter kan kontrolleras och konfigureras dynamiskt mellan DALI-delnäten. Olika grupper och belysningsnivåer kan fastställas via samma grafiska användargränssnitt.

Användargränssnittet kan ge kontroll till allt från traditionella väggströmbrytare till mobiltelefoner, vilket ger slutanvändare av Helvar-belysningssystem en bra och intuitiv upplevelse.

 

 

ACTIVE+

Energibesparingar mellan 20 och 80 procent i kontor, skolor, hem och alla renoveringsobjekt. Enkel, självlärande, intelligent, kostnadseffektiv, fristående armaturbaserad energisparlösning.

                     ACTIVE+ FÖR SJÄLVLÄRANDE ENERGIBESPARANDE ARMATURER
 
 
active-small-300.jpg

Armaturerna är utrustade med en sensor som mäter ljusnivån och rörelse. Intelligent armatur använder sensordata för att optimera ljusförhållandena.

Till exempel släcks ljuset i mindre rum med endast en armatur på grund av att ingen rör sig där. I större rum är ljuset starkare i områden med mer trafik, medan det hålls tänt men är svagare i tomma områden och håller fortfarande rummet belyst.

Active+-armaturer behöver inte konfigureras, och de installeras på samma sätt som enklare armaturer som kan tändas och släckas. Om du vill använda särskilda ljusreglerparametrar, kan detta göras via den kostnadsfria Android-appen. Active+-lösningen erbjuder bra belysning och energibesparing på ett enkelt sätt.

 

 

NIGHTDIM

Energibesparingar mellan 10 och 70 procent på parkeringsplatser, i trädgårdar, fasadbelysning och andra utomhustillämpningar. Det enklaste sättet att kontrollera utomhusbelysning. Inga kablar, sändare eller mottagare behövs.

                     NIGHTDIM FÖR ENKEL ENERGIBESPARING NATTETID
 
 
nightDim energy efficient_0.jpg

Ljusregleringsnivåer och ljusregleringsrytmer är färdigt programmerade i Nightdim-armaturen. Du kan återställa dem genom slå på ljuset och sedan släcka det efter X sekunder (X beror på den scen du vill återställa).

När en scen eller eller ljusregleringsnivå är inställd, följer armaturerna denna inställning tills något annat väljs.

Du kan låta din utomhusbelysning fungera normalt via en manuell brytare, ljussensorbrytare eller tidsinställd avbrytare och ändra scenen endast vid behov, till exempel för en vinter- eller sommarscen.

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×