Artificial Intelligence

Belysning möter Artificial Intelligence (AI)

Ett sätt att erhålla bättre belysning

Utvecklingen inom Artificial Intelligence går mycket snabbt och påverkar ett flertal olika industrier och tekniska funktioner.

          

    

AI screen shot.JPG

HÄMTA VITPAPPER

Belysningsindustrin har dock hittills varit sen med att ta till sig denna teknik. ”LED-ficering” och de första försöken till installation av trådlösa lösningar har redan uttänjt belysningsindustrins kapacitet.

Denna påfrestning har hämmat utvecklingen av AI-belysningslösningar och även vår insikt gällande den affärsmöjlighet som AI innebär. Det finns emellertid en enorm potential, eftersom många armaturer fortfarande bara fungerar med reläer och de flesta lösningar som används för närvarande snarare klassas som ”korkade” än ”intelligenta”.

Ett grundläggande tecken på intelligens är kapaciteten att lära sig, och dagens belysningslösningar saknar uppenbarligen denna egenskap. Det blir det en ändring på. Framtidens belysningssystem kommer att använda AI i varierande utsträckning och i olika format. Inlärningen sker när utrustningen registrerar data och kombinerar dessa data till logiska slutsatser.

Antalalet sensorer i kommersiella lokaler förväntas öka betydligt, och när insamlade data överförs till molnbaserade plattformar kan utrustningen genomföra inlärningsprocessen och liknande aktiviteter, t.ex. använda data från rörelsesensorer i ett belysningssystem till att styra rumstemperaturen. Följaktligen kommer belysningen att spela en viktigare roll inom bygg- och fastighetsindustrin än vad den gör idag. Nya företag kommer att expandera och ersätta de gamla.

Genom att ta till sig AI kan belysningsindustrin hålla sig steget före den tekniska utvecklingen och kan utnyttja framtida affärsmöjligheter, i synnerhet när det gäller att öka konsumenternas välbefinnande.

Vi vill belysa AI-utvecklingen inom belysningsindustrin och kommer att granska några av de viktigaste frågorna gällande belysning och ljusstyrning och hur tillämpningen av AI kan påverkas.

 

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×