Kryssning

  • Integrering med fastighetssystem
  • Integrering med audiovisuella system
  • Reglering av olika typer av belastningar
  • Hantering och övervakning av energiförbrukning
  • Automatiserade funktioner inom allmänna ytor
  • Scenariostyrning för att skapa rätt stämning och ljusmiljö
  • Fullt skalbart, från den enskilda hytten till integrerad systemlösning för hela fartyget

 

Produkter

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×