Hälsovård

  • Enkla funktioner för bästa patientkomfort
  • Arbetsbelysning för sjukvårdspersonal
  • Hantering och övervakning av energiförbukning
  • Fullt skalbart, från styrning av allt från en vårdplats till en hel vårdbyggnad
  • Närvaro- och frånvarostyrning
  • Power on to Last level
  • Integrering med fastighetssystem (BMS)

 

 

Produkter

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×