Hotellit

Tärkeimmät asiat, jotka tulee huomioida hotelliprojekteissa:

  • Erilaiset valaistustilanteet oikean tunnelman luomiseksi
  • Täysi muokattavuus yhdestä huoneesta koko rakennuksen kattavaan toteutukseen
  • Liityntä huoneenohjausjärjestelmiin
  • Liityntä AV-järjestelmiin
  • Erilaisten valonlähteiden ja -kuormien ohjaus
  • Energiankulutuksen seuranta ja hallinta
  • Sähkökatkoksen jälkeinen palautuminen automaattisesti katkosta edeltävään tilaan
  • Yleisten tilojen automatisoitu ohjaus

 

Tuotteet

Do you know your browser is out of date?

For the best experience using our web site, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

To update your supported browser click here: Chrome, Internet Explorer, Firefox.

×